Symboly obce - Obec Šarkan

Šarkan
Sárkány
Šarkan
Title
Prejsť na obsah
Erb obce tvorí motív šarkana - draka, doplnený o motív hrozna,
ktorý upozorňuje na poľnohospodárske a najmä vinohradnícke tradície v obci.
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách
žltej (1/9), zelenej (2/9), bielej (1/9), červenej (1/9), bielej (1/9), zelenej (2/9) a žltej (1/9).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Šarkan je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŠARKAN.
Pečať má priemer 35mm.
Návrat na obsah